Přeskočit na obsah

měníme prostor v místo

Prostor je prázdný a nekonečný. Existuje nekonečné množství variant, jak jej přetvářet a členit. Místo však vždy nějakým způsobem souvisí s jedinečností lidského života. K místu můžeme mít vztah a my se snažíme, aby byl pozitivní.

Sedačky

Svítidla

Židle

NÁVRH INTERIÉRU

Návrh interiéru řešíme formou studie, ve které definujeme základní půdorysnou dispozici, návrh barevného a materiálového provedení, specifikaci typových a atypických prvků, specifikaci svítidel, spotřebičů a zařizovacích předmětů.

3D vizualizace prostoru a jednotlivé pohledy mohou být v různé kvalitě provedení.

 

UMĚNÍ JAKO SOUČÁST ŽIVOTA

Propojení výtvarného umění s bytovou architekturou je staré, jako umění a architektura sama. Myšlenka tyto dvě věci nestavět striktně vedle sebe, ale rozvíjet jejich potenciál v harmonickém prolínání, je uskutečněna právě v prostoru COZY STUDIA. Slouží nejen jako showroom a ochutnávka výstav pořádaných v KUNS HALE, ale i jako místo setkávání různých myšlenek, názorových koncepcí a kulturních paradigmat.

Díky spolupráci designového studia INTERIER-O, Kunst spolku a Nadace Premedis bylo možné tento projekt realizovat a rozvíjet jeho poslání, totiž vytvářet ryzí platformu pro kulturní rozvoj regionu.

návrhy a realizace interiérů

Navrhujeme a vyrábíme nábytek již více než 15 let a celou tu dobu se snažíme pro své klienty vytvářet harmonické životní prostředí, kde estetika s praktičností nesoutěží, ale spolupracuje. 

Usilujeme o interiér, kde jednotlivé prvky spolupracují a tím vytváří smysluplný celek.

Kuchyně

Knihovny

Skříně